نمایش بر اساس :
۲۱۰,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ ۲۶۹,۹۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ ۲۶۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ ۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ ۱۷۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۷۹,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۹,۹۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۳۹,۹۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰ تومان

بلوز آستین بلند یکی از لباس‏های اصلی در کمد لباس خانم‏ها است. همچنین پارچه‏ های مورد استفاده برای این لباس، بسیار نرم و لطیف هستند و نگهداری آنها نسبت به پیراهن‏های دیگر، بسیار آسان و راحت تر است. در این بین بلوز آستین بلند ترک و خارجی با بهترین کیفیت پوشاک پادمیرا از دیگر محصولات این مجموعه است که در اختیار طرفداران این برند قرار می گیرد