gif
gif mobile
۲۵۹,۹۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۹۰۰ ۱۹۹,۹۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ ۳۶۹,۹۰۰ تومان
۵۹۹,۹۰۰ ۴۹۹,۰۰۰ تومان
۲۶۹,۹۰۰ ۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۹۰۰ ۱۷۹,۹۰۰ تومان
۳۵۹,۹۰۰ ۲۹۹,۹۰۰ تومان
۸۹۹,۹۰۰ ۵۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸۹,۹۰۰ ۸۹,۹۰۰ تومان
۴۱۹,۹۰۰ ۳۹۹,۰۰۰ تومان

10705 ست خرسیها(کودک)

قرمز
سبز
نارنجی
۲۹۹,۹۰۰ ۲۳۹,۹۰۰ تومان

11367 ست خرس سفید OH(کودک)

نسکافه ای
زرشکی
بنفش
زرد پرتقالی
+1 رنگ
۲۸۹,۹۰۰ ۲۲۹,۹۰۰ تومان

10280 کراپ قلبی(کودک)

گلبهی
زرد
مشکی
سوسنی
۲۲۹,۹۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۹۰۰ ۱۱۹,۹۰۰ تومان

بلوز دورس ساده کد 11288

طوسی برفکی
مشکی
آبی
سفید
+4 رنگ
۵۹۹,۹۰۰ ۲۹۹,۹۰۰ تومان
۳۸۹,۹۰۰ ۲۹۹,۹۰۰ تومان

بارانی کتان ترنج کد 10421

نارنجی
استخونی
۷۹۹,۹۰۰ ۳۹۹,۹۰۰ تومان

بارانی کتان دورو کد 10477

صورتی طوسی
کرم طوسی
مشکی کرم
صابونی کرم
۶۹۹,۹۰۰ ۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳۹,۹۰۰ ۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲۴۹,۹۰۰ ۱۵۹,۹۰۰ تومان

بلوز دورس BANKS کد 10923

گلبهی نئونی
یاسی
طوسی آبی
کالباسی تیره
+1 رنگ
۴۵۹,۹۰۰ ۳۹۹,۹۰۰ تومان

دورس DUCK کد 10841

سرمه ای روشن
ذغالی
گلبهی
سبز
+1 رنگ
۴۵۹,۹۰۰ ۲۹۹,۰۰۰ تومان

هودی اسپرت OBX کد 10717

طوسی
یاسی
سبز
ذغالی
+3 رنگ
۴۸۹,۹۰۰ ۳۳۹,۰۰۰ تومان

11342 هودی کراپ آوا(کودک)

مشکی
صابونی
طوسی
۳۵۹,۹۰۰ ۲۴۹,۹۰۰ تومان
https://padmira.ir/