تابستان فرصت مناسبی برای سفر به سواحل جنوب کشورمان است اما آب و هوای جنوب نیازمند سبک لباس پوشیدن خاصی است، لباس های نخی و خنک مناسب هوای شرجی هستند و سفر را برایتان لذت بخش تر میکنند. لباس های ساحلی زنانه پیراهن های نخی و تابستانه ای هستند که بسیار خنک و راحت اند.  در این بین پوشاک پادمیرا با توجه به نزدیک شدن به فصول گرم سال این نوع پیراهن را در لیست محصولات خود قرار داده است .