نمایش بر اساس :

سارفون هم جز دسته پیراهن ها در پوشاک قرار می گیرد که پادمیرا از این نوع پوشش در مجموعه خود غافل نشده است اگر بخواهیم این لباس زنانه را در بیانی ساده تعریف کنیم باید بگوییم که سارافون پیراهن زنانه یا دخترانه بدون آستین است که معمولا بر روی بلوز آستین بلند پوشیده می شود. این لباس یک پوشش زنانه بلند با ریشه و ماهیت روسی است که سر تا پا را می پوشاند.