gif
gif mobile
نمایش بر اساس :
تمام شد. دیر رسیدی!
۷۹,۹۰۰ تومان
۵۵۹,۹۰۰ تومان
فقط 5 عدد باقی مانده
دامن شانتون کد 14116
۱۹۹,۹۰۰ تومان
فقط 1 عدد باقی مانده
دامن مشکی کوتاه کد 13518
۲۲۹,۹۰۰ تومان
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
۱۹۹,۹۰۰ ۱۷۹,۹۰۰ تومان
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
۱۹۹,۹۰۰ تومان
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!

دامن سوییت و نخی عالی پوشاک پادمیرا ، از دیگر محصولات این مجموعه است ک در رنگ های مختلف عرضه می شود؛ این نوع دامن ها بسیار پرطرفدار بوده و پادمیرا با توجه به نیاز و استقبال زیاد مشتریان خود، این نوع دامن را در لیست محصولات خود قرار می دهد.

https://padmira.ir/