نمایش بر اساس :
۱۵۹,۹۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۹,۹۰۰ تومان
۳۹۹,۹۰۰ ۳۷۹,۹۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیراهن های مردانه پادمیرا در رنگ ها و طرح های مختلف در این مجمعه عرضه می شود و در خوش استایل شدن  کمک شایانی میکند،پیراهن یکی مهم ترین لباس های مردانه است که در استایل رسمی و نیمه رسمی نقش مهمی را ایفا می کند بنابراین هر مرد شیک پوشی باید اصول اولیه ای را درباره پیراهن مردانه و ویژگی ها خاص آن بداند تا بتواند بهترین پیراهن رسمی یا غیر رسمی را برای خود انتخاب کند.