gif
gif mobile
نمایش بر اساس :
۱۸۹,۹۰۰ تومان
۱۱۹,۹۰۰ تومان
تمام شد. دیر رسیدی!
فقط 2 عدد باقی مانده
14769شلوارک جین V(کودک)
۲۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰۹,۹۰۰ تومان
فقط 9 عدد باقی مانده
14622 شلوارک کتان سفید(کودک)
۱۳۹,۹۰۰ تومان
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
فقط 1 عدد باقی مانده
14480شلوارک برسام(کودک)
۹۹,۹۰۰ تومان
فقط 5 عدد باقی مانده
14497 شلوارک عنکبوتی(کودک)
۷۴,۹۰۰ تومان
فقط 2 عدد باقی مانده
14498 شلوارک حیوانات(کودک)
۱۰۹,۹۰۰ تومان
فقط 2 عدد باقی مانده
14447شلوارک لاگوست(کودک)
۸۵,۹۰۰ تومان
فقط 5 عدد باقی مانده
12114 اسلش3قلب(کودک)
۲۹۹,۹۰۰ تومان
فقط 1 عدد باقی مانده
14014 اسلش جین خرگوش(کودک)
۲۹۹,۹۰۰ تومان
تمام شد. دیر رسیدی!
فقط 1 عدد باقی مانده
13736مام Fine(کودک)
۲۹۹,۹۰۰ تومان
تمام شد. دیر رسیدی!
تمام شد. دیر رسیدی!
فقط 3 عدد باقی مانده
13396 جین راستهHaPPy(کودک)
۳۴۹,۹۰۰ تومان
فقط 3 عدد باقی مانده
13343 مام تارا (کودک)
۳۳۹,۹۰۰ تومان
فقط 3 عدد باقی مانده
13145 مام دمپا دکمه (کودک)
۴۲۹,۹۰۰ تومان
فقط 3 عدد باقی مانده
12739 بگ آبی قلب(کودک)
۳۹۹,۹۰۰ تومان

والدین دوست دارند شلوارهایی بسیار شیک برای کودکان خود خریداری کنند. اما آنچه اهمیت دارد، توجه به امنیت و راحتی کودکان در این لباس ها است. شلوار مناسب بچه گانه باید به گونه ای طراحی شده باشد که کودک در آن احساس راحتی کند چون راحت بودن شلوار موجب می شود در تعویض پوشک هم به مشکل برنخورید. این موضوع احساس خوشایندی در کودک ایجاد کرده و در نتیجه موجب رضایت شما خواهد شد. در این میان شلوار و شلوارک های با کیفیت و استاندارد بچگانه را از پوشاک پادمیرا بخواهید.

https://padmira.ir/