نمایش بر اساس :

از جمله پوشاکی که در پادمیرا عرضه می شود شلوار است زیرا یک استایل مردانه مناسب وشیک ، منحصر به فرد توجه بسیاری برای انتخاب مناسب شلوار مردانه را می طلبد. برای اینکه بقیه پوشش شما به چشم آید ومعقول جلوه کنید باید درپوشیدن شلوار دقت کرده ومدل مناسب با فرم بدن تان را برگزینید، البته به این نکته توجه کنید که مدل های جدید وتازه ای وارد بازار شده است که می تواند شما را از یکنواختی در آورد .